Vuokrausehdot moottorikelkka

VUOKRAUSEHDOT
1. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja.
2. Moottorikelkan käyttäjän alaikäraja on 15 vuotta ja kuljettajalla on oltava vähintään T-luokan ajokortti.
3. Moottorikelkalla ajo on kielletty alkoholin vaikutuksen alaisena.
4. Vuokraan sisältyy 200 km / päivä, ylimenevät kilometrit veloitetaan 1 € / km.
5. Vuokraan ei sisälly poltto- eikä voiteluaineita. Moottorikelkka vuokrataan ja palautetaan polttoaine- ja öljysäiliöt täysinä. Mikäli kelkka palautetaan vajaalla tankilla, veloitamme puuttuvan polttoaineen 2,00 € / litra.
6. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan moottorikelkan normaaleista tarkistuksista ja huolloista, kuten moottoriöljyn määrästä sekä hihnan ja tulpan vaihdoista.
7. Vuokraaja on vastuussa kelkalle sekä kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista.
8. Moottorikelkan rikkoutumisesta tai vahingosta on välittömästi ilmoitettava Kinos Safaris Oy:lle. Korjaustöitä ei saa suorittaa ilman omistajan lupaa.
9. Kelkassa on voimassa olevat vakuutukset (huomaa omavastuu).
10. Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksessa, myös HENKILÖVAHINGOT tai käyttövirheestä johtuen on:
– Junior luokassa 500 € / moottorikelkka
– Standard ja premium luokissa 1000 € / moottorikelkka
– Superior ja Special luokassa 1500 € / moottorikelkka
Omavastuu tulee suorittaa Oy Kinos Safaris Ltd:lle välittömästi vuokra-ajan päättyessä.
11. Mikäli moottorikelkassa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka Kinos Safaris kohtuullisessa ajassa korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan moottorikelkan, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä hyvistä.
12. Moottorikelkka on palautettava sovittuna aikana sovittuun paikkaan siinä kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Ylimenevästä vuokra-ajasta veloitetaan 20 € / alkava tunti / kelkka.
13. Mikäli vuokraaja ei palauta moottorikelkkaa sovittuna aikana sovittuun paikkaan on omistajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisinä.
14. Moottorikelkkaa ei saa käyttää kilpailuissa tai lainvastaisessa toiminnassa.
15. Moottorikelkan edelleen luovuttaminen ja ulkomaille vienti on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa.
16. Tämän sopimuksen haltijalla on oikeus käyttää sopimuksessa mainittuja kelkkoja ja sopimus on vaadittaessa näytettävä viranomaisille.
17. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa